Vatsyayana Kama Sutra Część 2, Rozdział 1: Rodzaje zjednoczenia seksualnego według wymiarów, siły pożądania lub namiętności, czasu

288Report
Vatsyayana Kama Sutra Część 2, Rozdział 1: Rodzaje zjednoczenia seksualnego według wymiarów, siły pożądania lub namiętności, czasu

Kamasutra Vatsyayany opisuje intymność przybierającą różne formy, w tym tę między kochankami przed i w trakcie seksu. Na przykład tekst omawia osiem form alingany (objęć) w wersetach 2.2.7–23: sphrishtaka, viddhaka, udghrishtaka, piditaka, lataveshtitaka, vrikshadhirudha, tilatandula i kshiranira. Pierwsze cztery wyrażają wzajemną miłość, ale nie mają charakteru seksualnego. Ostatnie cztery to formy uścisku zalecane przez Vatsyayanę w celu zwiększenia przyjemności podczas gry wstępnej i podczas intymności seksualnej. Vatsyayana cytuje wcześniejsze – obecnie zaginione – indyjskie teksty ze szkoły Babhraya, dotyczące tych ośmiu kategorii uścisków. Różne formy intymności odzwierciedlają intencje i zapewniają środki do zaangażowania kombinacji zmysłów dla przyjemności. Na przykład według Vatsyayany forma lalatika umożliwia obojgu wzajemne odczuwanie i pozwala mężczyźnie wizualnie docenić „pełne piękno kobiecej formy”, stwierdza S.C. Upadhyaya

Innym przykładem form intymności omawianych w Kamasutrze są chumbanas (całowanie). W tekście przedstawiono dwadzieścia sześć form pocałunków, od tych odpowiednich do okazania szacunku i uczucia, po te podczas gry wstępnej i seksu. Vatsyayana wspomina również o różnicach w kulturach całowania w różnych częściach starożytnych Indii. Według kamasutry najlepszy pocałunek dla bliskiego partnera to taki, który opiera się na świadomości awasty (stanu emocjonalnego partnera), gdy oboje nie są w związku seksualnym. Tekst zaleca płynąć z prądem podczas seksu i odzwierciedlać abhiyogę i samprayogę.

Inne techniki gry wstępnej i intymności seksualnej opisane w kamasutrze obejmują różne formy trzymania i uścisków (grahana, upaguhana), wzajemne masaże i pocieranie (mardana), szczypanie i gryzienie, używanie palców i dłoni do stymulacji (karikarakrida, nadi-kshobana, anguli -pravesha), trzy style jihva-pravesha (francuskie całowanie) oraz wiele stylów Fellatio i cunnlingus.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------Część 2 Rozdział- 1 Relacje seksualne i przyjemność z seksu, wyjątkowość każdego kochanka, temperamenty, rozmiary, wytrzymałość, gra wstępna, rodzaje miłości i kochankowie, czas trwania seksu, rodzaje orgazmu, intymność, radość

Coś w rodzaju Unii

MAN dzieli się na trzy klasy, a mianowicie. zająca, byka i konia, według wielkości jego lingamu.

Kobieta również, w zależności od głębokości jej yoni, jest albo samicą jelenia, klaczą, albo słonią.

Istnieją zatem trzy równe związki osób o odpowiednich wymiarach i sześć nierównych związków, gdy wymiary nie odpowiadają, czyli w sumie dziewięć, jak pokazuje poniższa tabela:

RÓWNE ---------- NIERÓWNE

MĘŻCZYŹNI KOBIETY ---------- MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Zając Jeleń --------------- Zając Klacz

Byk Klacz ---------- Zając Słoń

Koń Słoń ---------- Byk Jeleń

---- ----- ---------- Słoń Byk

---------- ------- --------------- Koń Jeleń

---------- ---- ---------- Koń Klacz

W tych nierównych związkach, gdy mężczyzna przewyższa kobietę pod względem wielkości, jego związek z kobietą, która jest bezpośrednio po nim wielkością, nazywany jest związkiem wysokim i jest dwojakiego rodzaju; podczas gdy jego związek z kobietą najbardziej odległą od jego rozmiarów nazywany jest związkiem najwyższym i jest tylko jednego rodzaju. Z drugiej strony, gdy samica przewyższa samca wielkością, jej związek z mężczyzną znajdującym się bezpośrednio obok niej nazywany jest związkiem niskim i jest dwojakiego rodzaju; podczas gdy jej związek z mężczyzną najbardziej od niej odległym pod względem wielkości nazywany jest związkiem najniższym i jest tylko jednego rodzaju.

Innymi słowy, koń i klacz, byk i jeleń tworzą wysoki związek, podczas gdy koń i jeleń tworzą najwyższy związek. Po stronie żeńskiej słoń i byk, klacz i zając tworzą niskie związki, podczas gdy słoń i zając tworzą najniższe związki. Istnieje zatem dziewięć rodzajów zjednoczenia według wymiarów. Spośród nich wszystkich zjednoczenia równe są najlepsze, te o stopniu najwyższym, to znaczy najwyższym i najniższym, są najgorsze, a reszta jest średnia, a wraz z nimi to, co wysokie, jest lepsze od tego, co niskie.

Istnieje również dziewięć rodzajów zjednoczenia w zależności od siły namiętności lub cielesnego pragnienia, jak następuje:

MĘŻCZYŹNI KOBIETY ---------- MĘŻCZYŹNI KOBIETY

Mały Mały --------------- Mały Średni

Średnie Średnie ---------- Małe Intensywne

Intensywny Intensywny --------------- Średnio Mały

---------- ---- ---------- Średnio intensywny

---------- ---- ---------- Intensywne Małe

---------- ---- ---------- Intensywny Średni

Mężczyznę nazywa się człowiekiem o małej namiętności, którego pożądanie w czasie zjednoczenia seksualnego nie jest zbyt wielkie, którego nasienie jest skąpe i który nie może znieść ciepłych uścisków kobiety.

Ci, którzy różnią się od tego temperamentu, nazywani są ludźmi o średniej pasji, podczas gdy ci o intensywnej pasji są pełni pożądania.

W ten sam sposób kobiety powinny posiadać trzy stopnie uczuć opisane powyżej.

Wreszcie, w zależności od czasu, istnieją trzy rodzaje mężczyzn i kobiet: krótkoterminowi, umiarkowani i długoterminowi; i spośród nich, jak w poprzednich stwierdzeniach, istnieje dziewięć rodzajów jedności.

Ale w tej ostatniej kwestii istnieje różnica zdań na temat kobiety, co należy stwierdzić.

Auddalika mówi: „Samice nie emitują gazów tak jak mężczyźni. Mężczyźni po prostu usuwają swoje pożądanie, podczas gdy kobiety ze swojej świadomości pożądania odczuwają pewien rodzaj przyjemności, który daje im satysfakcję, ale nie są w stanie powiedzieć, jaki rodzaj przyjemności odczuwają. Fakt, z którego wynika to jasno, jest taki, że samce, gdy biorą udział w stosunku, przestają się po stosunku i są usatysfakcjonowani, ale nie jest tak w przypadku kobiet.

Opinia ta jest jednak kwestionowana na tej podstawie, że jeśli samiec jest długoletni, samica kocha go tym bardziej, natomiast jeśli jest krótkotrwały, jest z niego niezadowolona. I ta okoliczność, jak twierdzą niektórzy, dowodzi, że samica również emituje.

Ale ta opinia nie jest słuszna, bo jeśli zaspokojenie pragnień kobiety zajmuje dużo czasu, a w tym czasie sprawia ona wielką przyjemność, jest rzeczą zupełnie naturalną, że powinna pragnąć jej kontynuacji. A na ten temat jest następujący werset:

„Dzięki zjednoczeniu z mężczyznami zaspokajane są pożądanie, pragnienia i namiętności kobiet, a przyjemność czerpana ze świadomości tego nazywa się ich zaspokojeniem”.

Jednakże zwolennicy Babhravyi mówią, że nasienie kobiet nadal spada od początku zjednoczenia seksualnego do jego końca i słusznie tak powinno być, gdyż gdyby nie miały nasienia, nie byłoby embrionu.

Co do tego jest sprzeciw. Na początku stosunku namiętność kobiety jest średnia i nie może ona znieść energicznych pchnięć kochanka, ale stopniowo jej namiętność wzrasta, aż przestaje myśleć o swoim ciele, aż w końcu pragnie zaprzestać dalszego współżycia.

Zarzut ten jednak nie jest słuszny, gdyż nawet w przypadku zwykłych rzeczy, które obracają się z dużą siłą, takich jak koło garncarskie lub blat, stwierdzamy, że ruch początkowo jest powolny, ale stopniowo staje się bardzo szybki. W ten sam sposób, w jaki stopniowo wzrastała namiętność kobiety, pragnie ona zaprzestać współżycia, gdy opadnie całe nasienie. Jest też następujący werset na ten temat:

„Wyciek nasienia mężczyzny następuje dopiero pod koniec stosunku, podczas gdy nasienie kobiety opada w sposób ciągły, a gdy nasienie obojga opadnie, pragną zaprzestania współżycia”.

Wreszcie Vatsyayana jest zdania, że ​​nasienie kobiety opada w taki sam sposób, jak nasienie mężczyzny.

Niektórzy mogą teraz zapytać: Jeśli mężczyźni i kobiety są istotami tego samego rodzaju i angażują się w osiąganie tych samych rezultatów, dlaczego mieliby wykonywać różne dzieła?

Vatsya twierdzi, że tak jest, ponieważ sposoby pracy i świadomość przyjemności u mężczyzn i kobiet są różne. Różnica w sposobach pracy, w której mężczyźni są aktorami, a kobiety osobami, na które oddziałują, wynika z natury mężczyzny i kobiety, w przeciwnym razie aktor byłby czasami osobą, na którą wywiera się wpływ, i odwrotnie. I z tej różnicy w sposobach pracy wynika różnica w świadomości przyjemności, gdyż mężczyzna myśli: „ta kobieta jest ze mną zjednoczona”, a kobieta myśli: „Ja jestem zjednoczona z tym mężczyzną”.

Można powiedzieć, że jeśli sposoby pracy mężczyzn i kobiet są różne, dlaczego nie miałaby być różnica, nawet w odczuwanej przez nich przyjemności, która jest wynikiem tych sposobów.

Ale ten zarzut jest bezpodstawny, ponieważ osoba działająca i osoba, na którą działano, są różnymi rodzajami, istnieje przyczyna różnicy w ich sposobach działania; ale nie ma powodu, aby odczuwali jakąkolwiek różnicę w przyjemności, ponieważ oboje w naturalny sposób czerpią przyjemność z wykonywanego czynu.

W związku z tym niektórzy mogą powiedzieć, że kiedy różne osoby są zaangażowane w wykonywanie tej samej pracy, okazuje się, że osiągają ten sam cel; podczas gdy przeciwnie, w przypadku mężczyzn i kobiet stwierdzamy, że każdy z nich realizuje swój cel osobno, co jest niespójne. Jest to jednak błąd, ponieważ okazuje się, że czasami robi się dwie rzeczy jednocześnie, jak na przykład podczas walki baranów, oba barany otrzymują w tym samym czasie wstrząs w głowę. Ponownie, w rzucaniu jednego drewnianego jabłka na drugie, a także w walce lub zmaganiu zapaśników. Jeżeli powie się, że w tych przypadkach użyte przedmioty są tego samego rodzaju, można odpowiedzieć, że nawet w przypadku mężczyzn i kobiet natura obu osób jest taka sama. A ponieważ różnica w ich sposobach pracy wynika jedynie z różnicy w budowie, wynika z tego, że mężczyźni doświadczają tego samego rodzaju przyjemności co kobiety.

Jest też taki werset na ten temat:

„Mężczyźni i kobiety, będąc tej samej natury, odczuwają ten sam rodzaj przyjemności, dlatego mężczyzna powinien poślubić taką kobietę, która będzie go kochać zawsze”.

Skoro w ten sposób udowodniono, że przyjemność mężczyzn i kobiet jest tego samego rodzaju, wynika z tego, że w odniesieniu do czasu istnieje dziewięć rodzajów stosunków płciowych, tak samo jak istnieje dziewięć rodzajów zależnie od siły namiętności.

Zatem istnieje dziewięć rodzajów zjednoczenia, odpowiednio pod względem wymiarów, siły namiętności i czasu, poprzez ich kombinację, powstałyby niezliczone rodzaje zjednoczenia. Dlatego w każdym konkretnym rodzaju związku seksualnego mężczyźni powinni używać takich środków, jakie uznają za odpowiednie do okazji.

Podczas pierwszego zjednoczenia seksualnego namiętność mężczyzny jest intensywna, a czas jego trwania krótki, ale w kolejnych związkach tego samego dnia sytuacja jest odwrotna. W przypadku kobiety jest jednak odwrotnie, gdyż na początku jej namiętność jest słaba, a potem jej czas się wydłuża, ale przy kolejnych okazjach tego samego dnia jej namiętność jest intensywna, a jej czas krótki, aż do zaspokojenia namiętności .

O różnych rodzajach miłości

Ludzie wykształceni w naukach humanistycznych uważają, że miłość ma cztery rodzaje:

Miłość nabyta dzięki ciągłemu przyzwyczajeniu

Miłość wynikająca z wyobraźni

Miłość wynikająca z wiary

Miłość wynikająca z postrzegania obiektów zewnętrznych

Miłość wynikająca ze stałego i ciągłego wykonywania jakiegoś czynu nazywana jest miłością nabytą poprzez ciągłą praktykę i przyzwyczajenie, jak na przykład miłość do stosunków seksualnych, miłość do polowań, miłość do picia, miłość do hazardu itp., itd.

Miłość, którą odczuwamy do rzeczy, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni i która wywodzi się całkowicie z idei, nazywana jest miłością wynikającą z wyobraźni, jak na przykład miłość, którą niektórzy mężczyźni, kobiety i eunuchowie żywią do auparishtaki, czyli kongresu ust, i ta, która jest odczuwany przez wszystkich w przypadku takich rzeczy jak obejmowanie, całowanie itp., itd.

Miłość, która jest wzajemna po obu stronach i która okazała się prawdziwa, gdy każdy patrzy na siebie jak na swoją własną, nazywa się miłością wynikającą z wiary uczonych.

Miłość wynikająca z postrzegania obiektów zewnętrznych jest dość oczywista i dobrze znana światu. ponieważ przyjemność, jaką ona daje, przewyższa przyjemność innych rodzajów miłości, która istnieje tylko dla niej.

To, co zostało powiedziane w tym rozdziale na temat zjednoczenia seksualnego, jest wystarczające dla uczonych; ale dla pouczenia ignorantów, to samo zostanie teraz omówione szczegółowo i obszernie w następnej częściOparty w całości na dziełach Mallanagi Vatsyayany. będzie kontynuowany w oparciu o Twoje odpowiedzi..

Ciąg dalszy nastąpi...

Podobne artykuły

BRAK REZERWACJI

Brenda Olsen stała trochę niecierpliwie w kolejce, czekając na rejestrację i otrzymanie klucza do swojego pokoju. „Wreszcie” – mruknęła pod nosem – „moja kolej!” Jak mogę ci pomóc? – zapytała wesoło blondynka za ladą. Brenda chciała rzucić kobiecie cynk, ale przemyślała to i odpowiedziała: „Olsen, Brenda Olsen, mam rezerwację na trzy noce”. „Uhhhhhh, pozwól mi zobaczyć” – powiedziała blondynka, wpisując swoje imię na terminalu komputera rezerwacji. „Hmmmmm, nie znalazłem tego tutaj, sprawdzę jeszcze jedno miejsce......” Brenda nerwowo tupała nogą, podczas gdy sprzedawca szukał jej imienia. W końcu, kręcąc głową na boki, blondynka powiedziała powoli: „Przykro mi, proszę pani, ale nigdzie nie...

356 Widoki

Likes 0

Czaty - nikczemna zemsta dziewczyny?

Wracasz do domu po długim dniu pracy; zdejmujesz płaszcz i idziesz do kuchni na piwo. Gdy otwierasz drzwi lodówki, twoja dziewczyna podchodzi od tyłu – zasłaniając ci oczy opaską na oczy. Wiąże to mocno, będąc trochę szorstkim „Mam z tobą kość do skubania!”, warczy na ciebie. 'Co….?! Pytasz, podnosząc rękę, by odsłonić oczy. Uderza cię w tył dłoni i chwyta za nadgarstek, wyciągając cię z kuchni. Z zawiązanymi oczami jesteś zdezorientowany i tracisz równowagę, prawie się potykając, gdy ciągnie cię po schodach. Żywiołowa rozmowa i szorstkie nastawienie twojej dziewczyny sprawiają, że obawiasz się jej intencji. Słyszysz skrzypienie drzwi sypialni, gdy wciąga...

1.5K Widoki

Likes 0

Partia Część 1_(0)

Nadszedł wreszcie piątkowy wieczór i Silk był naprawdę zdenerwowany. Zazdrościła pozostałym dwóm ich doświadczeń, ponieważ byli podekscytowani, a nie przestraszeni. Była tak zdenerwowana, że ​​kiedy Michael wymówił jej imię; prawie wyskoczyła ze skóry i pisnęła tak, Mistrzu. „Jedwab, boisz się?” – zapytał ją Michael głosem pełnym troski. — Trochę — powiedziała cichym głosem. Michael przytulił ją i szepnął jej do ucha słowa zapewnienia. Powiedział jej, że wszystko, co musi dziś zrobić, to czuwać i nikt jej nie dotknie, chyba że powie, że wszystko w porządku. Obiecał jej, że zawsze ktoś też będzie ją obserwował. W końcu się uspokoiła. Inne dziewczyny również...

1.5K Widoki

Likes 0

Życie Jen - rozdział szósty - część pierwsza

Życie Jen – Rozdział 6 – Część pierwsza Różne rzeczy utkwiły mi w pamięci – a moje coroczne wakacje były zazwyczaj pełne wydarzeń. Pewnego roku moi rodzice postanowili wynająć willę na Korfu na 2 tygodnie, do której zaprosili dziadka i wujka. W samolocie musiałem siedzieć pomiędzy dziadkiem a wujkiem – a moi rodzice siedzieli po drugiej stronie. Mój dziadek założył mi płaszcz na kolana – i szybko odsunął spódnicę, odciągając majtki na bok i wsadził we mnie palec. Głośno sapnęłam, gdy jego palec mocno wbił się we mnie. Mój wujek pochylił się i wyszeptał do mnie „dostaniesz ukarany za hałasowanie”. Zacząłem...

1.5K Widoki

Likes 0

Kończy się lato

Minęły trzy miesiące od tego zmieniającego życie dnia, kiedy jej syn ją przeleciał. Miała 34 lata, on wkrótce 18. Teraz regularnie się pieprzyli i wspólnie wymyślili, jak oddzielić sesje seksualne od codziennego życia. Piwnica ich domu, w której znajdował się sprzęt do prania, została podzielona, ​​aby zapewnić niewielką strefę rekreacyjną z łóżkiem pośrodku i osłoniętą garderobą, w której jego mama trzymała kolekcję seksownej bielizny kupionej niedawno na internetowej stronie erotycznej. Wszystko, co dotyczyło ich kazirodczego związku, było trzymane w tym pokoju w piwnicy, aby po zakończeniu sesji mogła ubrać się w strój dzienny, wejść na górę, zamknąć drzwi i wrócić do...

644 Widoki

Likes 0

Szantażowanie Jenny

Szantażowanie Jenny Jestem przeciętnym facetem z normalnym życiem i dobrą rodziną. Mam 2 dzieci i cudowną żonę kto jest nianią. Jestem architektem krajobrazu i pieniądze są w porządku, więc moja rodzina ma się dobrze. ja nie pracuję dla nikogo, tylko nie dla siebie. Zwykle pracuję tylko w dni powszednie i spędzam czas z rodziną weekendy. Mam 45 lat i jestem bardzo seksualny. Uwielbiam seks i czasami może to być trochę powszechne, ale czasami Zastanawiam się, co by było, gdyby lub jak by to było mieć kogoś młodego do zabawy. Ja mam Nigdy nie zdradziłem żony, a jesteśmy małżeństwem od 18 lat...

518 Widoki

Likes 0

Alicja zostaje zaczepiona

[b]Alice Gets Hitched 7 autorstwa Willa Bustera Jak można sobie wyobrazić, ciężarna, używana kochanka może być raczej trudna do zdobycia. Trudne, to znaczy, chyba że duży posag towarzyszy pożądliwej małej lisicy. Alice nie była wyjątkiem od tej reguły społecznej, tak powszechnej w późnej gruzińskiej Anglii. Brzuch Alicji był teraz nabrzmiały zdrowym dzieckiem od prawie nieustannej miłosnej uwagi lorda Eltona. Baronowi Kingston Manor od miesięcy bardzo podobały się obie ciasne, czułe dziurki Alice, ale dotrzymując obietnicy, nadszedł czas, by zdobyć szacunek dla młodej dziewki, która nie miała jeszcze czternastu lat. John Mcnare nie był niczyim głupcem. Był synem skromnie zamożnego kupca. Jednak...

534 Widoki

Likes 0

Brandy łamie kodeks ubioru w pracy

Cześć, jestem Brandy. Mam 28 lat, Bi Sub, 154 cm wzrostu, 55 funtów, blond włosy, brązowe oczy, piersi 32C z trwale wyprostowanymi sutkami (to całe moje życie) i wydepilowaną cipkę… tak, znudziło mi się golenie i woskowanie cholera, to mnie boli. Przez większość mojego życia byłem łodzią podwodną, ​​chociaż nie wiedziałem o tym od dłuższego czasu. Wolę mężczyzn, ale teraz jestem bardzo dobrze wyszkoloną posłuszną łodzią podwodną i zrobię wszystko, co każe mi Dom lub Kobieca Dominacja. Jeśli czytałeś moje inne posty na temat mojej podróży w celu odkrycia, kim jestem i jakie są moje potrzeby, mam nadzieję, że ci się...

406 Widoki

Likes 0

Słodka mała Lucy – współczesna baśń

Była młoda i świeża, miała zaledwie 15 lat, ale miała ciało i równowagę starsza dziewczyna, bardziej na dziewiętnaście, dwadzieścia lat. Lucy była popularną dziewczyną i robiła to dobrze w szkole. Lucy miała ciemnoniebieskie oczy i pełne, miękkie usta i ona ładna twarz była otoczona długimi blond włosami. Jej piersi nie były duże Rozmiar 34C, ale na jej szczupłej sylwetce wyglądały na dużo większe. Byli stanowczy z małymi, delikatnymi, różowymi sutkami, podczas gdy jej talia była wąska, a jej tyłek był cóż, brzoskwiniowy to prawdopodobnie najlepszy sposób na opisanie tego okrągłego, a jednocześnie jędrnego. Lucy wiedziała, że ​​przyciąga wiele głodnych spojrzeń, szczególnie...

359 Widoki

Likes 0

Zadziorna ruda

Moje imię to Rachel. Mam 35 lat, 175 kg, rude włosy sięgające ramion, niebieskie oczy, piegi, jasną cerę (przepraszam, że rude się nie opalają.) Mam na sobie biustonosz w rozmiarze 36DD z ładnymi dużymi sutkami ( nie da się ich ukryć) i trzymam mój czerwony krzak ładnie i przystrzyżony. Sean jest moim najlepszym przyjacielem, robimy prawie wszystko razem. Jesteśmy przyjaciółmi od lat i nigdy nie wydarzyło się między nami nic seksualnego. Więc kiedy zdecydowaliśmy się pojechać do Vegas, aby uczcić mój rozwód, nie myślałem o tym. tylko przyjaciele. Cały ranek siedzieliśmy w pokoju hotelowym w piżamie, pijąc Margaritę i rozmawiając. I...

1.5K Widoki

Likes 0

Popularne wyszukiwania

Share
Report

Report this video here.